Cristina García Corvillo, sanitaria y promotora del proyecto.

Lo que nos motiva es la posibilidad de crear una cadena cognitiva completa que llegue a proporcionar autonomía personal y universal.

Haga click en el botón azul abajo para ver el proyectoen su web. Gracias

TOTS DONAM UNA MÀ - IB3 radio y TV 

Ayuda a la Asoc. Autismo Baleares el mes de Marzo 2022 para ofrecer total cobertura  a sus  proyectos. no podemos estar + entisiasmad@s. Gracies !!!

Grupo de Asociaciones de Autismo de Islas Baleares

Autismo Baleares, Asperger Baleares, TEA Menorca y Asperger Ibiza y  Formentera ya son parte del grupo y plataforma TEA Balears.

Esta unión formalizada en Acta ya es una realidad. Un punto de partida para unificar y alinear las actividades, proyectos y necesidades de las personas y familias Autistas de las islas.

Ya estamos trabajando en nuestros últimos proyectos por orden de prioridad y en breve os contaremos con mas detalle cada solicitud, sus cambios y beneficios como resultado.

TARGETA  AA  para Baleares

Estamos muy cerca de conseguirlo, falta aprobar en es Parlament! 

12 d’octubre de 2021

 NOTA DE PREMSA El PSIB-PSOE

 impulsa una iniciativa per facilitar l’accessibilitat i l’atenció sanitària a les persones amb alta fragilitat relacional La Proposició No de Llei recull les peticions de la Plataforma de l’Espectre Autista de les Illes Balears i demana al Govern l’elaboració d’un pla d’atenció específic consensuat amb les entitats El Grup Parlamentari Socialista ha impulsat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per facilitar l’accessibilitat i l’atenció sanitària a les persones que tenen una altra fragilitat relacional i als seus acompanyants.

 La impulsora de la Proposició No de Llei és la diputada socialista Beatriu Gamundí, qui explica que aquesta iniciativa recull les peticions realitzades per un conjunt d’entitats que treballen amb persones amb alta fragilitat relacional i que integren la Plataforma de l’Espectre Autista de les Illes Balears: TEA Menorca, Asperger Eivissa i Formentera, Autisme Balears, Aspi – Ibiza i Asperger Balears. “Amb aquesta iniciativa allò que feim és recollir les peticions que, a través de diverses reunions, ens varen traslladar les entitats i que se centren en la dificultat que tenen les persones amb alta fragilitat emocional a l’hora d’accedir al sistema públic de salut, sobretot pel que fa als temps d’espera o al fet que aquests pacients necessiten anar acompanyats a determinades proves mèdiques”, explica la diputada. “Consideram que la millor manera de donar resposta a les reivindicacions de les entitats és demanant al Govern l’elaboració d’un pla funcional d’atenció per a les persones amb fragilitat emocional que contempli que aquests pacients puguin accedir de manera prioritària al sistema de salut”. Aquesta priorització, emfasitza la diputada, es podria dur a terme, per exemple, disminuint les demores a les sales d’espera dels centres assistencials -tant centres de salut com hospitals- o facilitant que les persones titulars de la targeta sanitària puguin acudir acompanyades a les zones d’urgències, a les proves diagnòstiques o manera permanent durant els ingressos hospitalaris. 

Així mateix, la flexibilitat en el temps dedicat a la consulta o facilitar les consultes no presencials, com per exemple a través de l’atenció domiciliària o l’accés directe a l’hospital de referència, serien altres mesures que afavoririen que el tracte assistencial a aquestes persones fos més adequat. “Aquestes són algunes de les qüestions que hauria de contemplar aquest pla, que demanarem al Govern que elabori de manera consensuada i pactada amb les entitats que formen part de l’Oficina de la Salut Mental de les Illes Balears, però també d’altres que es puguin veure beneficiades, com per exemple aquelles que treballen amb persones amb TDA / TDAH o persones amb alguna discapacitat relacionada amb la fragilitat relacional”.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.